Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Historia placówki sięga 1971 roku, kiedy to powstał Państwowy Zakład Wychowawczy w Kazimierzy Wielkiej, od 1984 roku - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. W roku 2008 placówkę przeniesiono do Cudzynowic, a od 2012 roku działa ona jako Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych.

 

Zespół organizuje turnusy rehabilitacyjne przy wsparciu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz zimowiska sponsorowane przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.

 

Placówka zapewnia dowóz uczniów do szkoły i internatu z miejsca zamieszkania własnymi środkami transportu .

 

Zespół prowadzi nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w miejscu ich zamieszkania lub na terenie placówki, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Placówka posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

  • Szkolny Klub Europejski "Zeus"
  • Uczniowski Klub Sportowy "Rakieta": tenis stołowy, basen, wycieczki
  • Szkolny Klub Darta "Dar(t)ciuchy"
  • koło teatralne