Projekt "Gotowi na wyzwania"

Powiat Kazimierski informuje o realizacji projektu
"Gotowi na wyzwania"
Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
O
kres realizacji projektu: 08.08.2011 - 19.07.2013 Wartość projektu: 1 730 819, 70 zł.

 

Projekt skierowany jest do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Cudzynowicach. Celem głównym projektu jest podniesienie, jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych powiatu kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy. Uczniowie SOSW w Cudzynowicach będą mieli możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach dodatkowych przewidzianych w ramach projektu:

-          Multimedialny j. angielski

-          Wirtualny dom - projektowanie i budowanie

-          Zajęcia z piekarnictwa, cukiernictwa i małej gastronomii

-          Nowoczesna kuchnia - warsztaty

Ponadto w trakcie trwania projektu przewidziano spotkania z doradcą zawodowym w ramach działania Szkolnego Ośrodka Kariery jak również spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i wyjazd na Targi Pracy.