Kierownictwo Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Dyrektor

mgr Waldemar Kletschka

 

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

mgr Katarzyna Zaręba

 

Wicedyrektor do spraw wychowawczych

mgr Piotr Mucha