Kontakt

Adres:

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
Cudzynowice 175

28-500 Kazimierza Wielka

Telefon/fax:

41 352 1221

Adres e-mail:

soswkazimierza@o2.pl

Lokalizacja: