24 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (PDF)

Załączniki do SIWZ (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)


 

04 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa wraz z montażem zewnętrznej pracowni do kinezyterapii (kod CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu) w związku z realizacją projektu pod tytułem „Po ROZ-UM do szkoły”

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego numer 2/2018/EFS z dnia 05-04-2018 wybrano ofertę firmy DAMART Damian Smelczynski

 

Protokół wyboru (DOC)

Zapytanie ofertowe (PDF)

Wzór zapytania ofertowego (DOC)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (DOC)

Wzór umowy (DOC)


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu iwyborze o "Po ROZ-UM do szkoły"

Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty (doc)

Informacja z sesji otwarcia ofert (doc)

Zapytanie ofertowe (PDF)

Formularz ofertowy (PDF)(doc)

Wzór umowy (PDF)(doc)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF)(doc)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (PDF)(doc)04 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

poniżej wartości 209.000 euro

na zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


29 sierpnia 2017 r.

Dostawy opalu do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, Regionalnej Placówki Opiekuńczo — Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej oraz szkół prowadzonych przez Powiat Kazimierski w sezonie grzewczym 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


8 sierpnia 2017 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w okresie od 01.09.2017 -31.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

30 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPUBLICZNYM

Dostawy opału do regionalnej placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu szkół Zawodowych w Odonowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


 

26 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

poniżej wartości 209.000 euro

na zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego na rok 2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (PDF)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF)

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF)

Odpowiedzi na pytania (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)3 listopada 2016 r.

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA PŁYNNEGO ON DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZPSWR W CUDZYNOWICACH


Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (PDF)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (PDF)

Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF)

Odpowiedź na pytania (PDF)

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (PDF)

Zmodyfikowany załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

9 września 2016 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY OPAŁU DO POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KAZIMIERSKI W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017


Pliki do pobrania:

Ogł0szenie o zamówieniu publicznym (PDF)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pulicznego (PDF)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym opał 2016 (PDF)

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


 

25 listopada 2015 r.

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH W CUDZYNOWICACH


Pliki do pobrania:

Ogł0szenie o zamówieniu publicznym (PDF)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pulicznego (PDF)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2(PDF)


 

3 września 2015 r.

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - DOSTAWA OPAŁU


Pliki do pobrania:

Ogł0szenie o zamówieniu publicznym (PDF)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (PDF)