Specjaliści

W placówce zatrudnieni są specjaliści posiadający kompetencje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje w  zakresie oligofrenopedagogiki, ponadto w placówce pracują specjaliści:

  • psycholog
  • logopedzi
  • rehabilitanci.

Zatrudniamy nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć specjalistycznych i terapii:

  • EEG Biofeedback
  • stosowana analiza zachowania
  • terapia integracji sensorycznej
  • terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
  • gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
  • arteterapia.

 

W zespole zatrudnione są pielęgniarki.